Basidiomycota Index

Ohrförmiger Weissseitling
Phyllotus porrigens
(Pers. 1796 : Fr. 1821) Karsten 1879

Ohrförmiger Weissseitling - Phyllotus porrigens

Ohrförmiger Weissseitling - Phyllotus porrigens

Ohrförmiger Weissseitling - Phyllotus porrigens

13.10.2007

13.10.2007

13.10.2007

Ohrförmiger Weissseitling - Phyllotus porrigens

Ohrförmiger Weissseitling - Phyllotus porrigens

Ohrförmiger Weissseitling - Phyllotus porrigens

13.10.2007

13.10.2007

06.10.2008

Ohrförmiger Weissseitling - Phyllotus porrigens

Ohrförmiger Weissseitling - Phyllotus porrigens

06.10.2008

06.10.2008

06.10.2008

Orust/Liden - Bohuslän Schweden - 13.10.2007
Gullmarsskog/Bokenäset - Bohuslän/Schweden - 06.10.2008

Ascomycota Index

Home